BRAC Tanzania

BRAC is a development organisation dedicated to alleviating poverty by empowering the poor.

BRAC started its work in Tanzania in 2006 by adapting and implementing its comprehensive development models reaching approximately 2.64 million people, with programmes in microfinance, small enterprises development, education, agriculture, poultry and livestock and empowerment and livelihood for adolescents.

 

 

 

Are you an entrepreneur?

Are you looking to expand your business?


The BRAC Maendeleo Tanzania Livelihoods Enhancement through Agriculture Development (LEAD) Project Investment Fund is a special fund to facilitate agribusiness investment in the poultry and maize value chains in Tanzania. The fund is a combination of a grant and loan. Businesses can apply for capital injections up to 50,000,000 Tsh.

To qualify, your business activity must be related to the poultry and/or maize sectors and operates with profit.TanzaniaLEAD

Poultry feed processor, hatchery, poultry meat processor, maize seed processor, maize processor, etc. and all other product and service providers related to Poultry and Maize, You are welcome to APPLY NOW!

With this fund, we will support the businesses located only in Dar es Salaam, Zanzibar, Kilimanjaro, Arusha, Dodoma, Manyara, Morogoro, Tanga, Iringa, Mbeya, Mwanza, Shinyanga, Tabora, Mara, and/or Singida regions and help to improve the productivity and income of poor smallholder farmers in one of these areas.

Please visit the nearest BRAC office, our website tanzania.brac.net, or email: LEADtzf@gmail.com to APPLY NOW and to learn about the LEAD Project Investment Fund.
For further information or any inquiries please contact Mr. Peter Munisi Tel: 0754413533, Mr. Nelson Burton Tel: 0758907941, Mr. Joseph Mabula Tel: 0759247569, Mr. Shabani Isimbula Tel: 0758838224

Closing date for this round of applications is February 8, 2016.

Download English application form here.


The following is the above article written in Swahili for native readers.

 

 

 Fursa ya Kifedha kwa Wajasiriamali wa Kuku na Mahindi

Je wewe ni mjasiriamali?
 
Ungependa kukuza biashara yako?

BRAC Maendeleo Tanzania kupitia mradi wa Kuwezesha Kimaisha kupitia Maendeleo ya Kilimo na Mifugo (LEAD) - Mfuko wa uwekezaji ambao ni fedha maalumu kwa ajili ya kuwekeza kwenye mnyororo wa thamani wa kuku na mahindi nchini Tanzania. Fedha hizi zimegawanywa katika sehemu mbili ambazo ni ruzuku na mkopo. Mjasiriliamali anaweza kuomba mtaji hadi shilingi 50,000,000 kwa ajili ya uwekezaji katika biashara yako.
Kufuzu lazima biashara yako ihusiane na sekta ya ufugaji kuku na kilimo cha mahindi na pia ijiendeshe kifaida.

Kama ni msindikaji wa chakula cha kuku, mzalisha vifaranga, msindikaji wa nyama, mzalishaji wa mbegu za mahindi, msindikaji wa mahindi, n.k Unakaribishwa kutuma mombi YAKO!

Kupitia huu mfuko, tutasaidia biashara zilizopo mikoa ya Dar es Salaam, Zanzibar, Kilimanjaro, Arusha, Dodoma, Manyara, Morogoro, Tanga, Iringa, Mbeya, Mwanza, Shinyanga, Tabora, Mara, na Singida. Pia ilenge kuboresha uzalishaji kwa wakulima na wafugaji kuku maskini katika maeneo husika.

Unaweza kutembelea tawi la BRAC lilo karibu nawe au tembelea tovuti yetu tanzania.brac.net au barua pepe leadtzf@gmail.com kwa ajili ya kutuma maombi na maelezo zaidi kuhusu mfuko wa uwekezaji mradi wa LEAD.
Kwa maelezo zaidi wasiliana na Peter Munisi, Simu: 0754413533; Nelson Burton, Simu: 0758907941; Joseph Mabula, Simu: 0759247569; Shabani Isimbula, Simu: 0758838224.

Kufunga tarehe ya awamu hii ya maombi ni Febuari 8, 2016.

Download Kiswahili application form here.

 

Supported by/ Imedhaminiwa na
uk-aid-logo

 

 

 

World map5

Did not find what you were looking for? Let us know how we can help!

BRAC Tanzania: Rakibul Bari Khan Country Representative Plot # 2329, Block H, Mbezi Beach, Dar es Salaam P.O. Box 105213 Tanzania
Tel: 255 22 264 7280 Cell: 255 (0) 78 666 2206 E-mail: rakibul.bk@brac.net

Name must not be empty
Please provide a valid email
Message should not be empty